Skip to content

METHODIEKEN

METHODIEKEN & THEMA'S

Bij TTFS worden diverse methodieken toegepast om mijn aanbod steeds zo adequaat mogelijk af te stemmen. Dit om de eerste stap van 0 naar 1 te zetten, en verder. 

Door deze methodieken talentgericht te combineren kan de inspiratie geboden worden voor ieders eerstvolgende stap. Hiervoor heb ik vele en diverse methodieken ter beschikking. Onderstaand kan u enkele methodieken vinden. 

Wat is First Principle?

First Principle Thinking: is op zoek gaan naar de fundamentele bouwstenen, waaruit je vertrekt. De focus ligt bijgevolg niet op het probleem, maar op de veelvuldige onderdelen die leiden tot het probleem. Deze benadering zorgt voor een adequatere en efficiënter proces. Dit leidt automatisch tot een positieve benadering, vertekend vanuit je krachten. 

First Principle = een basispropositie (of veronderstelling) die niet kan afgeleid worden uit een andere propositie of veronderstelling. Dit bestaat vaak uit een gegeven feit, zonder aannames en/of zonder subjectieve invullingen.

First Principle & Stagnatie?

Stagnatie en First Principle gaan hand in hand samen.  Stagnatie betekent namelijk dat er reeds een goede basis is, waar doorheen de tijd een zekere comfortzone is rond gegroeid. Daarom mag je jouw eigen fundamentele principes (basis) niet verliezen of uit het oog verliezen. 

First principle is een veilige manier om vanuit te vertrekken om de basis te versterken.

Methodieken

Path of the Phoenix

Thema's

Knowledge of the Phoenix