Skip to content

Parkinson’s Law: belemmering of katalysator?

Zijn doelstellingen moeilijk te bereiken? Of bereik je gewoonweg nooit je doel? Dan kan dit een gevolg zijn van Parkinson’s Law. In deze blog zal ik de basisrichtlijnen toelichten en handvatten bieden om ermee om te gaan. Eerst nemen we een kijkje naar de definitie:

Work expands to fill the time available for its completion.
C. Northcote Parkinson

Cyril Northcote Parkinson beschreef in zijn boek “Parkinson’s Law: The Pursuit of Progress” (1958) de correlatie tussen tijd en taken/doelen. Tijdens zijn onderzoek stelde hij vast dat de hoeveelheid tijd voor een taak, altijd overeenstemde met de tijd die ze hadden, ongeacht de grootte van de taak. Stijgend met toenemende tijd, nam de complexiteit en belang van de taak toe, niet de grootte van de opdracht.

Als men meer tijd heeft dan nodig is, gaat er meer belang gehecht worden aan de opdracht. Hierbij zal ook de stress en spanning in verband met de taak toenemen, wat zal leiden tot een taak die complexer is dan nodig. Met een vicieuze cirkel tot gevolg.  

Krappe deadlines leiden tot resultaat?

We weten hoe Parkinsons’s Law een project kan bemoeilijken, bijgevolg kunnen we uiteraard ook leren om dit principe in te zetten in onze projecten. Zo zullen we onze doelen efficiënt behalen, waarbij tevens de complexiteit verminderd wordt tot de werkelijke opdracht. Mits een realistische deadline, is ieder project te realiseren zonder kwaliteitsverlies.

Vitaly Tennant. (2020, 3 april). Parkinson’s Law

Bovenstaande afbeelding illustreert de invloed van een goed gekozen deadline. Inschatten maken van een correcte tijdsinvestering vraagt training. Het is dan ook aangeraden om een deadline beter/liever iets krapper in te plannen dan iets ruimer, anders is er opnieuw ruimte voor afleidingen en/of onnodige complexiteit. Dit sluit sterk aan bij volgende uitspraak van Dan Sullivan: “80% gets results while 100% is still thinking about it.”

Volgende tips helpen je om correct om te gaan met Parkinson’s Law:

 • Beschrijf de doelen helder en duidelijk. Zijn ze SMART? 
 • Verdeel ieder project in kleine taken en doelstellingen. Dit helpt om accurater de nodige tijd in te schatten.
 • Praat tegen anderen over je deadlines, zo is er externe motivatie om deze te halen.
 • Daag jezelf uit: beter een deadline niet halen -maar wel je doel- dan nooit je doelen te realiseren.
 • Stel niet uit tot morgen, start vandaag.

Last but not least

Parkinson’s Law beïnvloedt niet alleen je proces, maar ook de start. Er zijn veel personen die (te) lang nadenken over een project, waardoor het belang disproportioneel toeneemt. Dit heeft tot gevolg dat het nooit uitgevoerd zal worden.

Bij TTFS kennen we het belang van de eerste stap. Tevens geven wij altijd het belang van de 2de stap mee. Deze zorgt ervoor dat je doelen realistisch in perspectief kan stellen en steeds kan blijven groeien.

The first step is not being correct or being big, it has to be taken!

Bronvermelding

 • Parkinson, N. C. (2020). Parkinson’s Law or the Pursuit of Progress. John Murray.
 • Parkinson’s law. (2020, 6 mei). In Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Parkinson%27s_law
 • Parkinsons Law | How To Apply Parkinson’s Law. (2019, 15 juni). [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=9UriNRusrzc
 • Parkinson’s Law – The Secret Effect Behind Elon Musk’s Crazy Deadlines. (2018, 22 september). [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Li3xm4jeLL0&feature=youtu.be
 • Wen, T. (2020, 22 mei). The ‘law’ that explains why you can’t get anything done. BBC Worklife. https://www.bbc.com/worklife/article/20191107-the-law-that-explains-why-you-cant-get-anything-done
 • SMART-principe. (2020, 30 mei). In Wikipedia. https://nl.wikipedia.org/wiki/SMART-principe
 • Vitaly Tennant. (2020, 3 april). Parkinson’s Law ‘IM’POSSIBLE. https://vitalytennant.com/parkinsons-law