Skip to content

Conceptbeschrijving: Post Traumatische Groei

Vaak worden de begrippen veerkracht, welbevinden en posttraumatische groei als synoniemen gebruikt, waar dit echter niet het geval is. Deze drie verhouden zich tot elkaar, omdat ze alle drie voortkomen vanuit de traumatische ervaring.

Veerkracht wordt vaak beschreven in de literatuur als men spreekt over positieve psychologie, waarbij de focus ligt op het positieve dan op de negatieve kanten van traumaverwerking (Tedeschi & Calhoun 2004).

Posttraumatische groei daarentegen is in literatuur beschreven als een verandering voortkomend uit het verwerken en/of omgaan met een trauma. Volgens studies is het de gebeurtenis zelf niet dat voor de groei zorgt, maar het omgaan met deze gebeurtenis die resulteert in posttraumatische groei (Kilmer & Gil-Rivas, 2006; Tedeschi & Calhoun, 1995). Dit komt tevens terug in de beschrijving van Tedeschi & Calhoun (2004). Hier omschrijft men posttraumatische groei als een kwalitatieve verandering (anders dan veerkracht)in het functioneren van de persoon, welke wordt aanzien als een coping mechanisme. Hier kijkt het slachtoffer op een positieve manier naar de gebeurtenissen (trauma’s). Hierbij merkt men op dat de personen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt een stabiel evenwicht vinden en geen psychopathologie ontwikkelen. Een kritische aanvulling hierbij is dat men (hulpverleners) er steeds van bewust moet blijven dat posttraumatische groei niet voor iedereen van toepassing is (Woodward, C., & Joseph, S., 2003).

Zo heeft een onderzoek (Jayawickreme & Blackie, 2017) aangeduid dat de groei door vele participanten over verschillende domeinen waar te nemen was, namelijk volgende domeinen: waardering van het leven, verbeterde relaties en vriendschappen, spirituele groei, ontdekking van nieuwe mogelijkheden en persoonlijke sterktes. Bovenstaande domeinen kunnen hulpverleners dan ook helpen om op een andere manier te kijken naar patiënten. Wanneer men vertrekt vanuit positieve psychologie, is het belangrijk om een gedifferentieerder beeld te krijgen dan enkel de focus te leggen op de negatieve aspecten van het probleem. Hierbij rijst weliswaar de vraag welke voorwaarden er zijn om postraumatische groei te verkrijgen. Volgens Jayawickreme dient er hier meer onderzoek naar te gebeuren, er is namelijk momenteel te weinig kennis over de bevorderende en belemmerende factoren (Jayawickreme & Blackie, 2017).

Tedeschi & Calhoun concluderen in hun onderzoek (2004) dat posttraumatische groei samen met welbevinden en veerkracht processen zijn die samenhangen met interne en externe factoren. Hierdoor gaan personen veranderen en betekenis geven aan hun leven. Net zoals Jayawickreme & Blackie (bovenstaand beschreven) is de samenhang tussen postraumatische groei en interne en externe factoren onduidelijk en/of niet genoeg gekend

 

References

Blackie, L. E. R., Jayawickreme, E., Tsukayama, E., Forgeard, M. J. C., Roepke, A. M., & Fleeson, W. (2017). Post-traumatic growth as positive personality change: Developing a measure to assess within-person variability. Journal of Research in Personality, 69, 22-32. doi: 10.1016/j.jrp.2016.04.001 

Kilmer, R.P. & Gil-Rivas, V. (2011). Posttraumatic Growth among Norwegian Children and Adolescents Exposed to the 2004 Tsunami. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 3(2), 130-38.

Liere, C. (2013). Het vermogen om terug te veren: over de samenhang van veerkracht en posttraumatische groei met psychisch welbevinden bij het omgaan met ingrijpende levensgebeurtenissen. University of Twente.   

Tedeschi, R. G. & Calhoun, L. G. (2004). Posttraumatic Growth: Conceptual Foundations and Empirical Evidence. Psychological inquiry, 15(1), 1–18.

Woodward, C., & Joseph, S. (2003). Positive change processes and post-traumatic growth in people who have experienced childhood abuse: Understanding vehicles of change. Psychology and Psychotherapy, 76, 267-83. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/218876282?accountid=11077 

Image: Trauma Recovery. (2019). Post-Traumatic Growth. [online]. Available at: http://trauma-recovery.ca/resiliency/post-traumatic-growth/, Accessed 4 Nov. 2017.