Skip to content

Relatie-exclusieve elementen

Relaties kunnen in verschillende vormen bestaan. Het is belangrijk om te begrijpen dat niet elke relatie op dezelfde manier functioneert en dat iedereen andere dingen belangrijk vindt in een relatie. In dit artikel richt ik mij op het begrip “relatie exclusieve elementen” en hoe dit verschilt tussen verschillende soorten relaties.

Een relatie exclusief-element is een aspect van een relatie dat alleen voor de twee partners in de relatie geldt en niet voor andere mensen buiten de relatie. Dit kan bijvoorbeeld een toekomstbeeld zijn, seksualiteit, knuffelen, etc. Het is belangrijk om te onthouden dat wat voor de ene persoon een exclusief element is, voor een andere persoon niet hoeft te gelden.

Wat met verschillende soorten relaties?

In een gesloten relatie zijn de meeste elementen exclusief voor de twee partners. Bijvoorbeeld, ze hebben exclusieve seksuele verhoudingen en nadenken over een gezamenlijke toekomst. In een open relatie daarentegen, kunnen de partners seks hebben met andere mensen en er is geen verplichting om elkaar als enige seksuele partners te hebben. Polyamorie daarentegen is een vorm van relatie waarbij iemand meerdere partners tegelijkertijd heeft en deze partners ook open staan voor andere partners. In dit soort relaties zijn elementen als seksualiteit en knuffelen potentieel niet exclusief voor de partners, maar kunnen zij elkaar wel het exclusieve element van toekomstbeeld geven.

Het is belangrijk om te benadrukken dat iemand perfect akkoord kan zijn met het feit dat de partner knuffelt of seks heeft met iemand anders, maar niet mag nadenken over een huis kopen met iemand anders. Dit komt omdat huis kopen een relatie exclusief element is en seks niet. Dit laat zien hoe verschillende aspecten van een relatie andere betekenissen kunnen hebben voor verschillende mensen.

Het is dus belangrijk om in het begin van een relatie duidelijk af te stemmen wat we verwachten van elkaar en wat we beschouwen als exclusieve elementen. Dit voorkomt onduidelijkheid en verkeerde verwachtingen in de toekomst en maakt het gemakkelijker om op dezelfde pagina te staan.

Side note 1: In het algemeen is het belangrijk om duidelijk te communiceren over wat je verwacht in een relatie en om respectvol te zijn voor de verwachtingen van je partner. Het is belangrijk om open te staan voor verschillende perspectieven en te realiseren dat niet elke relatie op dezelfde manier functioneert.

Side note 2: Bovenstaande open-, gesloten relaties en polyamorie zijn slechts een voorbeeld. Zelf vindt ik open- en gesloten relaties een kort door de bochte benadering, omdat dit enkel iets zegt over het relatie-exclusieve element mbt seksualiteit en/of sensualiteit. Een belangrijk feit is dan ook dat relaties complexe en unieke constructies zijn die gebaseerd zijn op de individuele verwachtingen, behoeften en verlangens van elke partner.

Communicatie

Bovendien kan het bespreken van deze elementen ons helpen om onze persoonlijke verlangens en waarden beter te begrijpen en te respecteren. Dit kan onze relatie versterken en ons helpen om gezamenlijke doelen en verwachtingen te creëren die werkbaar zijn voor beide partners.

Het is belangrijk om te onthouden dat deze elementen kunnen veranderen en evolueren als de relatie zich ontwikkelt. Het is daarom noodzakelijk om regelmatig te communiceren en te evalueren om ervoor te zorgen dat we op dezelfde pagina blijven staan. Het is dus verstandig om proactieve en open communicatie te cultiveren in onze relaties, zodat we onze verwachtingen en verlangens kunnen bespreken en begrijpen en onze relatie op een gezonde manier kunnen ontwikkelen.

Proactief vs reactief

Proactieve communicatie over relatie-exclusieve elementen kan vele voordelen hebben ten opzichte van reactieve benaderingen, die potentieel kunnen leiden tot wantrouwen en conflicten in de relatie.

Wanneer we proactief communiceren over wat we als exclusieve elementen beschouwen en regelmatig evalueren en bijstellen, kunnen we verkeerde verwachtingen voorkomen en ervoor zorgen dat we op dezelfde pagina staan. Dit kan helpen om de vertrouwensband tussen de partners te versterken en de kans op conflicten te verminderen.

Aan de andere kant, wanneer we reactief handelen en pas communiceren wanneer er problemen zijn, kunnen we een negatieve sfeer creëren en het vertrouwen beschadigen. Wantrouwen kan ontstaan als partners zich niet gehoord of begrepen voelen en de communicatie kan moeilijker worden als de relatie verder verzwakt.

In het kort, het is een goed idee om vanaf het begin van een relatie af te stemmen wat we als exclusieve elementen beschouwen en om deze regelmatig te evalueren en te bijstellen om onze relatie op een gezonde en bloeiende manier te houden.

    Samengevat

    Tot slot, wil ik benadrukken dat relatie-exclusieve elementen een belangrijk onderdeel zijn van het begrijpen van verschillende soorten relaties en hoe we met elkaar kunnen communiceren over wat we belangrijk vinden in een relatie. Alsook dat deze elementen kunnen veranderen en evolueren als we onze relatie verder ontwikkelen.

    Om deze reden moet je regelmatig je relatie evalueren en bijstellen, wat we verwachten van onze relatie en wat we als exclusieve elementen beschouwen. Dit kan helpen om onze relatie op een gezonde en bloeiende manier te houden en om ervoor te zorgen dat we op dezelfde pagina staan met betrekking tot onze verwachtingen en verantwoordelijkheden.

    Het is een basis om respectvol om te gaan met het feit dat andere mensen andere verwachtingen kunnen hebben in hun relaties. Het is niet aan ons om te beoordelen of iemands relatie juist of fout is, zolang iedereen zich comfortabel voelt en er een gezonde communicatie is tussen de partners.