Skip to content

Ai ondersteunde blogs

In deze blogpost wil ik graag mijn ervaringen delen over het starten van blogs met ondersteuning van AI. Reeds geruime tijd wil ik blogs schrijven over verschillende concepten en mijn kijk op deze concepten, omdat ik hiermee anderen wil helpen en inspireren. Helaas vond ik de drempel om te beginnen enorm hoog en heb ik meerdere keren geprobeerd om te schrijven, maar zonder succes. Schrijven vraagt veel weerstand en het ligt niet in mijn kerntalenten waar ik energie uit haal.

Gelukkig ben ik sterk in logica en het gebruik van programma’s en tools. En hier komt ChatGPT om de hoek kijken. Ondanks de beperkte input en output heb ik een methode ontwikkeld waarin deze AI mij ondersteunt bij het schrijven van blogs. Meer bepaald gebruik ik het 80/20 principe: ik heb al 80% van het werk gedaan door kennis te vergaren, ervaringen op te doen en gesprekken te voeren met anderen. De laatste 20% van het werk, namelijk het uitschrijven, was waar ik tegenop zag. Dit besteed ik nu uit aan ChatGPT, waarna ik het resultaat nog steeds grondig controleer en aanpas waar nodig.

Uit comfortzone

Toen ik begon met het gebruik van ChatGPT, voelde het een beetje onwennig aan. Ik had namelijk altijd het idee dat het schrijven van een blog een persoonlijke aangelegenheid was en dat het nodig was om zelf de woorden op papier te zetten. Maar al snel merkte ik dat het eigenlijk een perfecte oplossing was voor mij. Ik heb namelijk altijd al geworsteld met het vinden van de juiste woorden en de structuur van een blog. Met behulp van ChatGPT kan ik me nu focussen op de inhoud en me minder zorgen maken over de woordkeuze.

Het voelt wel een beetje alsof ik vals speel, alsof ik niet helemaal zelf verantwoordelijk ben voor de inhoud van mijn blogs. Maar ik ben erachter gekomen dat ChatGPT me juist helpt om mijn ideeën beter te verwoorden en meer diepgang te geven aan mijn blogs. Ik vind het ook fijn om te weten dat mijn blogs niet helemaal door een AI zijn geschreven, maar dat ik nog steeds een rol speel in het schrijfproces.

Kwaliteit in = goede start

Mijn eerste ervaringen met ChatGPT hebben me geleerd dat de kwaliteit van de output afhangt van de kwaliteit van de input: garbage in is garbage out, quality in is quality starter out. Ik schaam me er dan ook niet over om te zeggen dat een groot deel van mijn toekomstige blogs ondersteund zal worden door AI. Ik zal deze disclaimer dan ook steeds onderaan mijn blogs plaatsen, met een link naar deze blogpost.

Alles hangt van de input af. Geloof je dit niet? Ik heb tijdens mijn test-fase per ongeluk gevraagd om een blog te schrijven over het psychologisch effect ‘J’. Dit is onbestaand en toch heeft GPT een mooi blog geschreven. Dit is 1 van de redenen dat ik zeer vee ltijd heb gestoken in het optimaliseren van een goede kwalitatieve input.

Blog: Het psychologisch effect ‘J’

Mijn proces

Maar wat betekent het nu precies dat mijn blogs ondersteund worden door AI? Ik maak een samenvatting van al mijn kennis en ervaring en bied deze aan ChatGPT in de vorm van losse notities. Vervolgens geef ik een prompt waarin ik aangeef dat ChatGPT voornamelijk op mijn input moet baseren en zich af en toe mag laten aanvullen door feiten die voor hem relevant lijken. Het is namelijk belangrijk om te beseffen dat ChatGPT overtuigend fout kan zijn en dat hij zich dus moet baseren op mijn kennis en het neural network voornamelijk moet gebruiken om mij taalkundig te ondersteunen, niet inhoudelijk.

Ik geef ChatGPT ook drie parameters mee: mijn kijkkader, de gewenste structuur van mijn blog en de gewenste schrijfstijl. Mijn kijkkader is kort gezegd het perspectief dat ik inneem. Bijvoorbeeld rationeel, zorgzaam, overdenkend, enzovoort. De structuur van mijn blog bestaat uit een inleiding, waarom het concept belangrijk is, uitleg van het concept, voordelen en valkuilen, potentiele impact en slot. De gewenste schrijfstijl is een combinatie van twee bloggers die ik persoonlijk graag lees.

Om een idee te geven: de gemiddelde vraag aan ChatGPT voor het schrijven van een blog bestaat uit een input van 20 tot 40 woorden (naar mijn inschatting). Maar bij mij ligt dit veel hoger, namelijk tussen de 290 en 320 woorden! Dit komt omdat ik veel notities meegeef en het niet alleen laat afhangen van de input van ChatGPT. Hierdoor kan ik eerlijk zeggen dat ChatGPT mij een goede basis biedt voor mijn blogs en dat deze niet inhoudelijk schrijft voor mij, maar taalkundig schrijft voor mij.

Na het genereren van de basis voor mijn blog, lees ik deze nogmaals nauwkeurig door en vul ik waar nodig aan. Vaak laat ik ChatGPT nog aanvullingen schrijven met verdiepingen, omdat de gegenereerde tekst in het begin niet altijd heel diepgaand is. Het is namelijk mijn doel om linken tussen diverse concepten te verwerken in mijn blogs en deze diepgang te geven.

Ondersteuning komt in vele vormen

Zowel het gebruik van AI schrijfondersteuning als het inzetten van een ghostwriter hebben als gemeenschappelijk doel het schrijven van teksten te vergemakkelijken. Beide methoden worden ingezet om de taak van het schrijven te vereenvoudigen, waarbij de schrijver ondersteuning krijgt bij het formuleren van de tekst. De belangrijkste gelijkenis tussen de twee methoden is dat de schrijver niet alles zelf hoeft te doen en dat er hulp beschikbaar is om de tekst te verbeteren. Of het nu gaat om een AI-toepassing die suggesties doet voor bepaalde woorden of zinsdelen, of om een ghostwriter die de volledige tekst schrijft op basis van de input van de opdrachtgever, in beide gevallen wordt er gebruik gemaakt van een externe bron om het schrijfproces te verbeteren.

Een AI zoals chatGPT is een handige tool die het schrijfproces kan vereenvoudigen en versnellen, maar het is belangrijk om deze tool wijs te gebruiken. Net als bij rekenmachines en gsm-woordenboeken, die ooit nieuw waren maar nu standaard zijn, kan het gebruik van chatGPT leiden tot fouten als de input niet goed is. Het is daarom essentieel om de input goed te kiezen, om zo de kwaliteit van de output te verbeteren. Door een goede input te geven, kan de AI-toepassing helpen om taal- en schrijffouten te verminderen en de kwaliteit van de tekst te verbeteren. Toch blijft het belangrijk om de tekst ook zelf goed na te lezen en eventuele fouten te corrigeren, om zo tot een optimale tekst te komen.

Wat verder?

Tot slot wil ik benadrukken dat ik ChatGPT zie als een tool en niet als een vervanger van mijn eigen kennis en creativiteit. Ik geloof niet dat AI puur verhalen wilt schrijven, om iets te genereren dat ik wil horen. Daarom nodig ik je graag uit om op deze link te klikken, waar een blog volledig gegenereerd is door een typfout van mijzelf. Dit toont aan dat ChatGPT nog steeds ondersteuning nodig heeft en dat het aan ons is om de verantwoordelijkheid te nemen voor de inhoud van onze blogs.

Al met al ben ik erg blij met de ondersteuning van AI bij het schrijven van mijn blogs. Het heeft mij geholpen om de drempel te verlagen en mijn ideeën met anderen te delen. Ik ben ervan overtuigd dat we in de toekomst steeds meer gebruik zullen maken van AI bij het schrijven van blogs en andere teksten. Maar laten we niet vergeten dat wij als mensen de eindverantwoordelijkheid hebben en de kwaliteit van de output moeten blijven bewaken.

2 thoughts on “Ai ondersteunde blogs”

  1. Pingback: TTFS

  2. Pingback: Five why – TTFS

Comments are closed.