Skip to content

Braving: kijkkader voor vertrouwen

BRAVING is een concept dat vertrouwen en zorgzaamheid bevordert. Het is ontwikkeld door Brené Brown, een Amerikaanse professor in sociale werk en auteur van verschillende boeken over kwetsbaarheid, leiderschap en empathie. Het concept is gebaseerd op jarenlang onderzoek naar kwetsbaarheid en de manier waarop mensen hun leven kunnen verrijken door het omarmen van hun kwetsbaarheid.

Korte uitleg en dagelijks leven

Het is een concept dat mensen helpt om meer vertrouwen te hebben in hun eigen capaciteiten en om zichzelf met meer zorgzaamheid te benaderen. Het is gebaseerd op de idee dat mensen hun leven kunnen verrijken door het omarmen van hun kwetsbaarheid. Het concept bestaat uit 7 principes die mensen helpen om meer vertrouwen te hebben in hun eigen capaciteiten en om zichzelf met meer zorgzaamheid te benaderen. Door het toepassen van de principes kan men ook bewust omgaan met anderen en zo interpersoonlijke communicatie versterken. Het concept kan ook worden toegepast op verschillende situaties zoals relaties, werk, financiën, gezondheid, etc.

Unique value proposition

BRAVING biedt een unieke waarde omdat het zeer praktische tools biedt die mensen kunnen gebruiken om hun leven te verrijken. Het invullen van het acroniem helpt bij het verwerken van emotionele ervaringen/communicatie. De 7 principes zijn:

B – Boundaries: Grenzen aangeven en respecteren
R – Reliability: Betrouwbaarheid tonen door doen wat je zegt
A – Accountability: Verantwoordelijkheid nemen voor je acties en de gevolgen daarvan
V – Vault: Vertrouwelijkheid bewaren, geen vertrouwelijke informatie delen
I- Integrity: Integer handelen en in overeenstemming zijn met je waarden en principes
N – Non-judgment: Oordeel niet over jezelf of anderen
G – Generosity: Gul zijn met tijd, aandacht en waardering voor anderen

Deze principes helpen mensen bij het versterken van hun relaties met anderen, bij het nemen van betere beslissingen en bij het vergroten van hun waardering voor wat ze al bereikt hebben.

Potentiele invloed op maatschappij

Het toepassen kan positieve effecten hebben, zo kunnen mensen betere relaties opbouwen met anderen, betere beslissingen nemen en meer waardering hebben. Dit kan leiden tot een betere samenhang tussen mensen, wat weer kan leiden tot een betere samenhang tussen individuen en groepen. Het sluit dan ook goed aan bij diverse thema’s in ieders leven, meerbepaald zie ik sterke linken met ‘Zelfreflectie & groei’, ‘Interpersoonlijke communicatie’ en ‘Relatie & seksualiteit’.

Onderscheidend vermogen tav andere concepten

BRAVING onderscheidt zich van andere concepten door de rationele focus op vertrouwen en zorgzaamheid. In tegenstelling tot andere concepten die gericht zijn op prestaties of succes, richt BRAVING zich op de persoonlijke groei van de individu. Het biedt ook een veilige mentale ruimte waarin mensen hun ervaringen kunnen verwerken, wat hen helpt naar toekomstige situaties.

Positieve effecten

Door BRAVING toe te passen, kunnen mensen profiteren van verschillende positieve effecten:

  • Meer vertrouwen in je eigen capaciteit;
  • Meer open staan voor feedback;
  • Meer waardering voor wat je al bereikt hebt;
  • Betere relaties met anderen;
  • Betere beslissingen nemen;
  • Meer verbonden voelend met anderen;
  • Meer empathie voor jezelf en anderen;
  • Meer acceptatie van jezelf en anderen.

 

Algemeen is het een goede maatstaaf om mee te nemen tijdens het reflecteren over situaties. Hiermee kan je proactief aan de slag gaan voor een betere toekomst, waarbij je jouzelf goed zal voelen.

Valkuil

Een potentiële valkuil bij BRAVING is dat sommige mensen geneigd zijn om emotionele stagnatie toe te laten als gevolg van angst of onzekerheid. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat mensen blijven werken aan persoonlijke groei door actief naar feedback te luisteren, open staan voor nieuwe ideeën en blijven werken aan acceptatie van jezelf en anderen. Dit kan leiden tot minder angst of onzekerheid, wat weer kan leiden tot minder emotionele stagnatie.

Conclusie en meenemers

BRAVING is een concept dat mensen helpt bij persoonlijke groei, betere relaties opbouwen met anderen, betere beslissingen nemen en meer waardering voor wat ze al bereikt hebben. Door dit concept toe te passene kunnnen mensen profiteren van verschillende positieve effecte zoals minder angst of onzekerheid, wat weer kan leiden tot minder emotionele stagnatie. De twee grootste elemente die je moet onthoude uit dit blogartikel is dat:

  1. dit simpel acroniem makkelijk je onderbewuste processen (in functie van vertrouwen) zichtbaar maak;
  2. het je helpt bij persoonlijke groei door betere relaties op te bouwen met anderen, betere beslissingen nemen en meer waardering voor wat je al bereikt hebt.

 

Als je geïnteresseerd bent in persoonlijke groei dan is BRAVING echt iets voor jou! Probeer het toe te passene in je leven en je zult merken dat je je beter gaat voelen en beter gaat presteren in hetgeen je doet met anderen!

 

 

Disclaimer

Deze tekst is ondersteund door een AI-taalprogramma, meerbepaald voor delen van de taalkundige afwerking. Meer info lees je hier: https://ttfs.be/blog/6967/ai-ondersteunde-blogs/

Bronnen:

Whitney-Coulter, A. (2022, 26 oktober). Brené Brown on What it Really Means to Trust. Mindful. https://www.mindful.org/brene-brown-on-what-it-really-means-to-trust/

Dare to Lead |The BRAVING Inventory. (2022, 24 augustus). Brené Brown. https://brenebrown.com/resources/the-braving-inventory/

Rioux, P. (2019, 4 december). Applying Brené Brown’s Seven Elements Of Trust To Your Business. Forbes. https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2019/12/04/applying-brene-browns-seven-elements-of-trust-to-your-business/?sh=33e738fc4884