Skip to content

Five why

De Five Why Methode is een rationele strategie die bedacht is om problemen op te lossen. Het is een proces waarbij je vijf keer de vraag ‘Waarom?’ stelt om zo tot de oorzaak van het probleem te komen. De methode is gebaseerd op de wetenschappelijke methode van deductief redeneren, waarbij je vanuit een algemeen gegeven naar specifieke conclusies toe werkt.

Doel en achtergrond

De Five Why Methode is ontwikkeld door Toyota als onderdeel van hun Total Quality Management-programma. Het doel was om problemen sneller en efficiënter op te lossen door middel van deductief redeneren. De methode wordt nu wereldwijd gebruikt in verschillende industrieën, zoals de automotive-industrie, de luchtvaartindustrie en de gezondheidszorg. Door de simpliciteit van het proces, helpt het om de oorzaak van een probleem te achterhalen. Het begint met het stellen van de vraag ‘Waarom?’ en vervolgens stel je vijf keer deze vraag, waardoor je steeds dieper in het probleem duikt. Door dit proces kun je de oorzaak van het probleem achterhalen en zo een effectieve oplossing bedenken.

Dagelijks leven

Five Why Methode is dan ook zeer nuttig in het dagelijks leven. Het kan helpen bij het oplossen van problemen die je tegenkomt in je persoonlijke leven, zoals relatieproblemen of financiële problemen. Je kan de oorzaak van het probleem achterhalen en zo een effectieve oplossing bedenken.

Unique value proposition

Het biedt vele voordelen ten opzichte van andere methodes voor probleemoplossing. Ten eerste is het eenvoudig te begrijpen en toe te passen, waardoor iedereen ermee aan de slag kan gaan. Ten tweede helpt het bij het identificeren van de oorzaak van het probleem, waardoor je gericht een oplossing kunt bedenken. Ten derde helpt het bij het vermijden van emotionele stagnatie, waardoor je niet vastloopt in problematische situaties. Ten slotte helpt het bij het verbeteren van communicatie tussen mensen, waardoor er meer begrip ontstaat voor elkaars perspectief.

Meer details

De methode bestaat uit vijf Why’s met iedere waarom een potentiele stap richting een diepgaander antwoord: stap 1 is het stellen van de vraag ‘Waarom?’; stap 2 is het identificeren van mogelijke oorzaken; stap 3 is het testen van mogelijke oplossingen; stap 4 is het implementeren van de oplossing; stap 5 is het evalueren van de resultaten. Bovendien helpt de methode bij het vermijden van emotionele stagnatie door mensen te helpen om hun gedachten en gevoelens te analyseren en te begrijpen. Aansluitend op bovenstaande is het belangrijk om steeds goed af te stemmen tot welke stap je integreert in je coaching/gesprek. Zo ga je steeds 5 keer waarom stellen, maar misschien maar tot stap 2 of 3 raken. Dit is sterk afhankelijk van onderliggende mentale constructies.

Positieve effecten

Er zijn vele positieve effecten verbonden aan de Five Why Methode. Ten eerste helpt het bij het identificeren en oplossen van problemen door middel van deductief redeneren. Ten tweede helpt het bij het verbeteren van communicatie tussen mensen door hen te helpen hun gedachten en gevoelens beter te begrijpen. Ten derde helpt het bij het vermijden van emotionele stagnatie door mensen te helpen hun problematische situaties beter te begrijpen. Ten slotte helpt het bij het verbeteren van besluitvorming door mensen te helpen hun opties beter af te wegen voordat ze tot actie overgaan.

Valkuilen

Hoewel er vele voordelen zijn verbonden aan de Five Why Methode, zijn er ook enkele valkuilen waarmee rekening gehouden moet worden. De grootste valkuil is dat de methode misbruikt kan worden als eenvoudige manier om problematische situaties uit de weg te gaan in plaats van ze op te lossen. Het is belangrijk om iets te doen met de verkregen inzichten. En de valkuil ligt hem net in het gevaar dat jou een excuus biedt in plaats van een inzicht. Met andere woorden misbruik je de methode om niet tot actie over te gaan, wat leid tot emotionele stagnatie. Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat mensen hun opties goed afwegen voordat ze tot actie overgaan en dat ze hun emoties onder controle houden tijdens hun proces om tot een oplossing te komen.

Concept en stagnatie

De Five Why Methode kan helpen bij het vermijden van emotionele stagnatie door mensen te helpen hun gedachten en gevoelens beter te begrijpen en hun opties beter af te wegen voordat ze tot actie overgaan. Door dit proces kunnen mensen hun problematische situaties beter begrijpen en hierop adequaat reageren, waardoor ze niet vastlopen in emotionele stagnatie.

Aansluiting TTFS

Er is een goede aansluiting op twee thema’s uit mijn coaching (TTFS): ‘Zelfreflectie & groei’ en ‘Financiële onafhankelijkheid’. De methode helpt bij zelfreflectie door mensen te helpen hun gedachten en gevoelens beter te begrijpen, wat leid tot meer inzicht in hun persoonlijkheid en groei als persoon. Bovendien helpt de methode bij financiële onafhankelijkheid door mensen te helpen hun opties beter af te wegen voordat ze tot actie overgaan, wat leid tot meer financiële stabiliteit en onafhankelijkheid in hun leven.

De combinatie van eenvoud en krachtig, zorgen ervoor dat ik deze zowel professioneel (tijdens coachingen) inzet, als ook voor mijn persoonlijke uitdagingen. Soms zijn de makkelijkste en eenvoudigste handvatten, de krachtigste.

Conclusie en meenemer

De Five Why Methode is een rationele strategie die bedacht is om problemen op te lossen door middel van deductief redeneerproces dat start met vraag ‘Waarom?’ De methode bied vele voordelen ten opzichte andere methodes voor probleemoplossing, zoals eenvoudig toegankelijkheid, effectiviteit bij identificeren oorzaak probleem, vermijden emotionele stagnatie, verbeteren communicatie tussen mensen, etc..

Het grootste element dat je mee moet nemen uit dit blogartikel is dan ook:
-De Five Why Methode is eenvoudig toegankelijk en effectief bij identificeren oorzaak probleem;

Slot

Als je worstelt met problematische situaties in je persoonlijk of professioneel leven. Probeer dit concept toe te passen om zo meer begrip voor jezelf of anderen te krijgen of om effectieve oplossingen voor problemen te bedenken!

 

 

Disclaimer:

Deze tekst is ondersteund door een AI-taalprogramma, meerbepaald voor delen van de taalkundige afwerking. Meer info lees je hier: https://ttfs.be/blog/6967/ai-ondersteunde-blogs/

 

Bronnen:

Just a moment. . . (z.d.). https://www.indeed.com/career-advice/career-development/5-whys-example

Lean Enterprise Institute. (2018, 19 juli). Clarifying the “5 Whys” Problem-Solving Method [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=SrlYkx41wEE

MindTools | Home. (z.d.). https://www.mindtools.com/a3mi00v/5-whys

Wikipedia contributors. (2023, 29 januari). Five whys. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Five_whys