Skip to content

PRIVACY POLICY

Wie wij zijn?

Wij zijn een jonge start-up genaamd TTFS,  onze website is: https://www.ttfs.be. Onze missie is een betere toekomst. Dit willen we bereiken door inspiratie te bieden. Bijgevolg vinden we uw privacy dan ook een belangrijk onderdeel van onze waarden.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door TTFS verwerkt voor volgende doeleinden op basis van de aangegeven juridische grondslag:

 • Het versturen van nieuwsbrieven (mits toestemming gebruiker)
 • Het monitoren van websitebezoekers om onze website te verbeteren (gerechtvaardigd belang) 
 • Het vormgeven van discussie (mits toestemming gebruiker). Meer info omtrent comments, media, content van andere websites kan u in “Extra” vinden.

Dit betreft alle verwerking van persoonsgegevens op basis van toestemming. U heeft steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Hiervoor kunnen wij volgende gegevens vragen:

 • Identiteitsgegevens: naam, voornaam
 • Contactgegevens: mailadres
 • Elektronische identificatiegegevens: verbindingsmomenten, IP-adressen, …
 • Wanneer u gebruik maakt van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Onze website maakt minimaal gebruik van cookies en uw IP-adres wordt niet rechtstreeks opgeslagen.

Wij gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor doeleinden waarvoor we ze verkregen hebben. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers

De gegevens die u ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van bovenstaande doeleinden. Gegevens worden nooit gedeeld met een derde partij waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben en die ons de beveiliging van uw gegevens niet kan garanderen. Uw persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval worden uw persoonsgegevens beschermd door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacyregels.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud,
 • Het verzorgen van de website,
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn

TTFS bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het realiseren van doelen waarvoor u de gegevens verstrekt heeft. Met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen. Dit is maximaal 5 jaar na laatste gebruik (of beëindiging van de samenwerking).

Wat kan u doen met uw gegevens?

 • Al jouw gegevens opvragen via gegevens@ttfs.be
 • Alle data verwijderen via via gegevens@ttfs.be
 • Data corrigeren kan via gegevens@ttfs.be

Uw recht omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Via het adres en e-mailadres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. In geval uw verzoek ongegrond of buitensporig is, kunnen wij een vergoeding aanrekenen.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u direct contact met ons op te nemen. Dit kan via contact@ttfs.be of gegevens@ttfs.be. Of op de site van de privacycommissie.

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

TTFS kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging plaatsen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 01 mei 2021.

Extra

Bijkomende informatie omtrent volgende verzamelde gegevens (mits toestemming van de gebruiker): 

Wanneer bezoekers opmerkingen achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens die worden weergegeven in het opmerkingenformulier, en ook het IP-adres en de string van de user user-browser om spam te detecteren. Een geanonimiseerde string die is gemaakt op basis van uw e-mailadres (ook wel hash genoemd) kan aan de Gravatar-service worden verstrekt om te zien of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van je reactie is je profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van je reactie.

Als u afbeeldingen naar de website uploadt, moet u voorkomen dat u afbeeldingen uploadt met ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS). Bezoekers van de website kunnen locatiegegevens downloaden en extraheren uit afbeeldingen op de website.

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op precies dezelfde manier alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud volgen, inclusief het bijhouden van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent ingelogd op die website.