Skip to content

WAAROM TTFS?

Via TTFS wil ik inspiratie & advies bieden voor een betere toekomst. Dit door ondersteuning te bieden in diverse negatieve/moeilijke situaties. Maar vooral hoe deze te vermijden en vaardigheden te bieden, zodat deze negatieve situaties proactief verholpen worden. En meerbepaald in perioden van stagnatie, waar je vast zit om te gaan voor een beter alternatief. Dit doe ik via empowerment binnen diverse thematieken.
Hierdoor ga ik met TTFS een draagvlak creëren, waardoor ondersteuning maatschappelijk meer aanvaard zal worden. Stapje per stapje wil ik de vicieuze cirkel doorbreken met het oog op een verbeterd toekomstbeeld, zowel preventief als reactief.

action-adult-agile-316769

De wereld als zorgzaam doordachte groeimotor​​

TTFS Logo2

Ik beoog een samenleving waar we leren dat iedereen zich in een unieke situatie bevindt. Kansen creëren door mensen te betrekken in het gehele maatschappelijk proces en ervoor zorgen dat iedereen in moeilijkheden een grotere kans krijgen op de ondersteuning die ze verdienen.

Concreet bereik ik zowel volwassenen en jeugd (indirect). Dit door een aanspreekpunt te zijn met als doel dat iedereen een eerste stap richting een betere toekomst kan zetten. Waarbij er maatschappelijk een netwerk gecreëerd wordt waar iedereen op terug kan vallen.

In teams en organisaties zal TTFS een lichtpunt zijn. Dit door proactief aan de slag te gaan met moeilijke onderwerpen of zelfs taboe-onderwerpen. Hierbij denkend aan thematieken zoals burn-out, talentontwikkeling, new economy, feedback (aan je baas) en vele andere. Alsook proactief aan de slag gaan met thema’s die bijdragen tot een goede organisatiecultuur, innovatie, verbetering, …  Het is belangrijk om hier samen aan te werken, wat bijdraagt tot een goede bedrijfscultuur, maar tevens tot een fijne werk-ervaring. 

The first step towards a better world

TTFS is de eerste stap richting een zoektoch naar steeds beterende ervaringen. Een zorgzame sensibilisatie om groei mogelijk te maken, waarbij men voor elkaar zorgt is een noodzaak. Samen een samenleving creëren waar er krachtig naar ieder persoon/team wordt gekeken en er geen ruimte meer is voor stagnatie of belemmeringen.