Skip to content

VOOR WIE?

Van stagnatie naar opportuniteit

Vertrekkend vanuit mijn missie  focus ik op onbesproken thema’s die een belemmering vormen. Dit met gevolgen zowel op lange termijn, alsook tijdens het dagelijkse functioneren. Om mijn doelstellingen te bereiken, werk ik samen met mensen zelf. 

  • Zo wordt er in teams weinig tot geen onderscheid gemaakt aan de hand van bepaalde bestaande hiërarchische structuren. Dit betekent dat iedereen dezelfde workshop volgt, zowel werkgever als werknemer. Ik ben er van overtuigd dat het beste resultaat verkregen wordt als iedereen samen aan de slag gaat.
  • Voor individuen is deze benadering des te belangrijker. Een 1op1 traject heeft nood aan een goede connectie en een vertrouwensband. 

Mijn doelgroep is iedereen die geïnspireerd wilt worden. Dit kan zowel vanuit een nood/stagnatie, als vanuit een wens voortkomen. 

Drieledig: Individu's, Teams en Jeugd

Drie doelgroepen heb ik gedestilleerd, namelijk “Teams & Individuen met een nood of wens”, “Teams & Individuen op zoek naar inspiratie” en “Jeugd”. Uiteraard is naast deze 3 doelgroepen, iedereen welkom.

Individu's & Teams

De eerste stap voor mij is om het dagelijks leven van mensen te verbeteren. Daarom richt ik mij naast individuen, ook op teams, aangezien mensen een groot percentage van hun leven bij collega’s doorbrengen. Daarnaast merk ik ook dat er vaak te weinig aandacht is voor de bedrijfscultuur en het welbevinden van de werknemers.  Daarom richt ik mij op teams, waarbij ik kijk naar de noden van de organisatie/team. Iedere organisatiecultuur is namelijk uniek en heeft zijn eigen noden en wensen, die we samen via een persoonlijke aanpak willen verhelpen.

Maar tevens ook op individu’s die 1op1 ondersteuning zoeken. Een 1op1 traject is een zeer krachtig vorm, waar je op korte tijd, grote of belangrijke stappen kan ondernemen. Dit omdat de focus op jou als persoon ligt en we vanuit jou vertrekken. Dit door samen kijken naar jouw beleving en ervaringen.

Of je nu een team bent of een individu, beide doorlopen net zoals een Phoenix verschillende cyclussen. Dit zijn kantelmomenten, met veel opportuniteiten, maar tevens kwetsbare situaties. Ik ondersteun dan ook met plezier, kennis en ervaringen deze cruciale overgangsmomenten. 

  • Binnen de organisatie/team richt ik mij tot werknemers, maar ook op de leidinggevende. Voor mij is een team niet volledig zolang je niet alle betrokken partijen samenbrengt. Dit doe ik via door interactieve workshops aan te bieden waarbij iedereen kan meedoen. Van elkaar leren is een basis, om zo drempels te verlagen.
  • Naast je werk en beroep blijf je als persoon ook steeds groeien en in aanraking komen met nieuwe uitdagingen. Hier ondersteun ik je via gepaste coaching. 

Bij de teams & Individuen is er een onderverdeling. Enerzijds diegene met een dringende nood of groeiwens zitten en anderzijds diegene die op zoek zijn naar inspiratie. 

Werken aan noden/wensen

Rise from the ashes

Individuen en teams komen op een punt waarbij er een nood of wens is om te groeien richting een betere toekomst. Dit kan zowel voortkomen uit een intrinsieke of excentrieke motivatie. Hier gaat TTFS samen aan de slag om op zoek te gaan naar de eerste stap in jouw/jullie uniek proces/verhaal. 

Op zoek naar inspiratie

Flames of growth

Op dit moment heb je misschien geen nood of ontwikkelwens, maar blijf je wel steeds open voor nieuwe input. Voor deze mensen biedt TTFS een aanbod waar de focus ligt op inspiratie bieden. Niet enkel inspiratie komt aan bod, maar ook de handvatten om nadien deze te kunnen inzetten in hun organisatie of team. 

Jeugd

Birth of the Phoenix

Een derde belangrijke doelgroep zijn onze kinderen. De jeugd van vandaag, zijn namelijk de volwassenen van morgen. Dit betekent dat het belangrijk is om hen te betrekken. Zo zetten we de eerste stap om mijn langetermijndoelstellingen te bereiken: een maatschappij waar er ruimte is om alle onderwerpen te bespreken. 

Ik richt mij op kinderen en jongeren in het lager en secundair onderwijs, aangezien hun leefwereld aansluit bij de problematieken uit het aanbod van TTFS. Het is dan ook belangrijk om kinderen van jongs af aan te leren om behoeften en noden aan te voelen en hierover te communiceren. 

Verder is mijn overtuiging dat het creëren van een waarderende houding ten opzichte van anderen heel belangrijk is op deze leeftijd. Door ook de betrokkene volwassenen (ouders, leerkrachten…) er bij te betrekken, wat zijn vruchten zal afwerpen in het verdere leven van de jongere.